کلمات کلیدی:نشانه های افسردگی در کودکان

  1. خانه
  2. نشانه های افسردگی در کودکان
فیلتر

نشانه های افسردگی در کودکان

نشانه های افسردگی در کودکان1ـ  دیگر از تفریحات و سرگرمی هایی که مورد علاقه اش بوده، لذت نمی برد.2ـ  بیشتر اوقات روز را در غمگینی و ناراحتی و نا امیدی سر می کند.3ـ حوصله و انرژی قبل را برای انجام کارهایش ندارد.4ـ  دائم از دل درد، سردرد، تهوع و ... شکایت می کند در حالی که براساس معاینه ها و بررسی های انجام شده هیچ مشکل جسمی ای ندارد.5ـ  تمایلی به ارتباط با همسالان خود ندارد و تنهایی و گو

اطلاعات بیشتر