جستجوی پیشرفته
  1. صفحه اصلی
  2. درباره ما

درباره ما

گسترش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، نوع، ماهیت و فرآیند ارائه خدمات یا محصولات را از سمت ارائه دهنده به سمت مصرف کننده نهایی، به صورت مستمر دستخوش تغییراتی می کند. این تغییرات شامل کل زنجیره تامین و عرضه محصولات و خدمات می گردد. امروزه با توجه به پیچیدگی و تنوع منحصر بفردی که در همه شئون زندگی بشری، پدید آمده، نمی توان به شیوه گذشتگان عمل نمود.

حوزه سلامت نیز به دلیل اهمیت بی بدیل آن در کیفیت زندگی نوع بشر، از این امر مستثنی نبوده و با ضرب آهنگ مشخصی، این تغییرات را در درون خود مدیریت کرده است. یکی از بخش های مهم در شبکه بهداشت، سلامت و درمان، چرخه بیمار، پزشک و سایر ارائه دهندگان خدمات پزشکی است. امروز به مدد فناوری های نوظهور، راه حل های متنوع و مختلفی برای مدیریت این زنجیره به وجود آمده است. در ساده ترین شکل این کار، هر فرد نیازمند به خدمات پزشکی با اتصال به شبکه جهانی اینترنت و انجام چند جستجوی ساده در موتور های جستجو، به راحتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله مشخصات اولیه پزشک یا پزشکان مد نظر و چگونگی اخذ زمان ملاقات و امثالهم، دست می یابد. در این کسب و کار برآنیم که با بکارگیری فناوری های جدید، حداکثر بهره وری را در این چرخه بیمار-پزشک-مرکز ارائه دهنده خدمات، ایجاد نموده و منافع قابل توجهی را متوجه ذی نفعان چندگانه نماییم ایجاد نموده و منافع قابل توجهی را متوجه ذی نفعان چندگانه نماییم.

معرفی دکتر من

دکتر من به دنبال ایجاد راهکاری مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور تسهیل دسترسی بیمار به پزشک و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی و سلامت ( آزمایشگاه ها، فیزیوتراپ ها، داروخانه ها و .. ) و بالعکس هستیم. در این راهکار افراد با صرف کمترین هزینه و زمان به بهترین پزشک معالج مرتبط شده و از تخفیف های قابل توجهی برخوردار خواهند شد. همچنین پزشکان و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی و سلامت با صرف کمترین زمان و هزینه، به خدمات رسانی به بیماران خواهند پرداخت.