فوق تخصص

  1. خانه
  2. فوق تخصص
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر محمد علی فلاح

جراح کلیه ومجاری ادرای،فوق تخصص (فلوشیپ)پیوند کلیه
هم اکنون بسته استامروز ساعت 16:30 باز خواهد شد بازدید:

دکتر مسعود مهدوی

فوق تخصص روماتولوژی،
بازدید:

دکتر طاهره کرامتی

فوق تخصص غدد و متابولیسم
بازدید:

دکترحمید شایانی نسب

فوق تخصص و جراح کلیه

دکتر علیرضا محجوب

فوق تخصص ریه
هم اکنون بسته استفردا ساعت 15:00 باز خواهد شد بازدید:

دکترحبیبه تقوی

فوق تخصص غددو متابولیسم
بازدید:

دکتر علی کربلایی خانی

فوق تخصص جراحی ترمیمی و جراحی پلاستیک و زیبایی
بازدید:

دکتر مریم مهرناز شفیعی ثابت

فوق تخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری