جستجوی پیشرفته
  1. صفحه اصلی
  2. پزشکان
  3. مرکز توانبخشی اعصاب و روان مهر آفرین

“مرکز توانبخشی اعصاب و روان مهر آفرین” موقعیت ها

در باره “مرکز توانبخشی اعصاب و روان مهر آفرین”

مرکز توانبخشی اعصاب و روان مهر آفرین

جهت ارتباط با مرکز بستری درمان و نگهداری بیماران اعصاب و روان مهر افرین در مهرشهر می توانید با شماره 09122616932 و 09122602410 تماس بگیرید.

خدمات مرکز مهر آفرین مهرشهر شامل : خدمات روانپزشکی ، خدمات روانشناسی ، خدمات پزشکی ، خدمات کاردرمانی ، حرفه آموزی و مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان درکرج می باشد.
برای مشاهده وب سایت مرکز بستری درمان و نگهداری اعصاب و روان مهر آفرین به لینک https://mehrafarin.coمراجعه کنید.

خدمات ارائه شده

“مرکز توانبخشی اعصاب و روان مهر آفرین” پاسخ ها

بدون مشاوره آنلاین

مقالات

هنوز مقاله ای ارسال نشده است
  • نمایه را به اشتراک بگذارید: