جستجوی پیشرفته
 1. صفحه اصلی
 2. پزشکان
 3. دکتر شیرین مدیرزارع
دکتر شیرین مدیرزارع دکتر شیرین مدیرزارع
مطب دکتر شیرین مدیرزارع کرج، حدفاصل میدان شهدا و چهارراه طالقانی‌‌‌، برج زرین گل، طبقه 9

تلفن ها : 09015608256     02632202980    

“دکتر شیرین مدیرزارع” موقعیت ها

در باره “دکتر شیرین مدیرزارع”

دکتر شیرین مدیرزارع دکترای روانشناسی

مرکز مشاوره رها

دکتر شیرین زارع دکترای روانشناسی به شماره نظام پزشکی: 111550 در کرج مشغول به طبابت هستند.

مقاله رابطه اشتغال بکار مادران و میزان سازگاری فرزندان آنان در دوره راهنمایی منطقه 3 شهرستان
(ISI) مقاله Young student،0331،کرج
مقاله بررسی اثربخشی اختالل روانی مادران بر میزان اختالل روانی دختران،0331، mosko National
(ISI) مقاله university

مقاله آسیب شناسی آموزشی،0331، کرسی، علمی ترویجی
مقاله ناکامیهای خشونت،0331، کرسی، علمی ترویجی
تألیف و ترجمه و مقاله نویسی و همکاری با مجالت دانشگاهی

خدمات ارائه شده

روانشناسی و مشاوره
دکترای روانشناسی عمومی

تجربه

تحصیلات

 • دکتر ای مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی
 • دکتر ای مشاوره خانواده دکتر شیرین زارع

  گذراندن دوره نوروفیدبک عمومی
  گذراندن دوره نوروفیدبک تخصصی و پیشرفته
  گذراندن دوره درمان اختالالت جنسی )سکس تراپی(
  گذراندن دوره مهارتهای زندگی
  گذراندن دوره فرزند پروری
  گذراندن دوره رفتاردرمانی شناختی )CBT )
  گذراندن دوره مشاوره پیش از ازدواج
  گذراندن دوره زوجدرمانی رفتاری تلفیقی
  گذراندن دوره زوجدرمانی هیجان مدار
  گذراندن دوره زوجدرمانی سیستمی
  گذراندن دوره زوجدرمانی IBCT
  گذراندن دوره تحلیل رفتار متقابل TA
  گذراندن دوره مصاحبه تشخیصی
  گذراندن دوره آزمونهای روانی و شخصیت DISC,NEO ,MMPI ,MBTI
  گذراندن دوره مشاوره پیش از طالق
  گذراندن دوره رفتاردرمانی دیالکتیک DBT

دانلودها

“دکتر شیرین مدیرزارع” پاسخ ها

بدون مشاوره آنلاین

مقالات

هنوز مقاله ای ارسال نشده است
 • نمایه را به اشتراک بگذارید: