کلمات کلیدی:چگونه درباره مرگ با کودکان حرف بزنیم

  1. خانه
  2. چگونه درباره مرگ با کودکان حرف بزنیم
فیلتر

چگونگی اعتماد سازی با رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان؟

امیر محمد شهسوارانی، متخصص حوزه بهداشت و روان اظهار داشت، ایجاد روابط صمیمانه و درست، کارکردهای زیادی دارد؛ مهمترین رابطه صمیمی بین والدین و فرزند است که اگر براساس سبک فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش شکل گیرد منجر به انتقال درست ارزش ها، هنجارها و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر می شود.  کارکردهای دیگر تشکیل روابط صمیمی، رشد اجتماعی مغز به ویژه در مدارهای پردازش هیجانی، اعتمادسازی در جنبه های روابط شغلی و روابط با همسر در آینده است.  یکی از مهمترین تکالیف موجود در نظام های اجتماعی و خانوادگی آموزش نحوه صحیح برقراری روابط صمیمی است که این امر با مراجعه به متخصصان حوزه سلامت روان قابل دستیابی است.

 

اطلاعات بیشتر

چگونه درباره مرگ با کودکان حرف بزنیم؟

پاسخ به پرسش های کودک در سنین پایین باید متناسب با رشد تفکراو باشد اما در این زمینه بسیاری از خانواده ها دچار مشکل می شوند.قبل از 5 سالگی کودک درکی از مفهوم مرگ ندارد و شرکت او در مراسم خاکسپاری و سوگواری نتیجه ای جز بالا رفتن سطح اضطرابش ندارد.در این سن پاسخ به سوال های کودک در مورد فقدان فرد متوفی باید در خانواده هماهنگ باشد.

اطلاعات بیشتر