کلمات کلیدی:چرا چاق می شویم

  1. خانه
  2. چرا چاق می شویم
فیلتر

اشتباهات رژیمی که نمی گذارند لاغر شویم!

این موضوع که افراد اعتقاد دارند که هر چه رژیم می گیرند، چاق می شوند به خاطر این است که افراد رژیم های متعدد و متفاوتی دارند که باعث می شود فرد دارای اختلالات متابولیسمی شود.  به این منظور که فرد علی رغم اینکه غذای زیادی استفاده نمی کنند، دچار چاقی می شود.

اطلاعات بیشتر