کلمات کلیدی:واکنش های هیجانی

  1. خانه
  2. واکنش های هیجانی
فیلتر

چندگام تا مدیریت استرس

همانطور که منابع زیادی برای استرس وجود دارد امکانات بسیاری هم برای اداره آن وجود دارد ولی آنچه بدان نیازمندیم،تلاش برای تغییر است،تغییر منبع استرس یا تغییر واکنش نسبت به آن منبع،برای این منظور چه کار می توانید انجام دهید؟ توصیه هایی که در ادامه خواهید خواند، پاسخی است به این پرسش.از منابع استرس،واکنش های هیجانی و بدنی خود آگاه شوید.به ناراحتی و تشویق خود توجه کنید.

اطلاعات بیشتر