کلمات کلیدی:لوپوس چیست؟

  1. خانه
  2. لوپوس چیست؟
فیلتر

لوپوس چیست؟

لوپوس، بیماری خود ایمنی با درگیری اعضای مختلف بدن است که عوامل ژنتیکی ومحیطی در ایجاد آن نقش دارند.  این بیماری بیشتر در خانم ها دیده می شود و پوست می تواند به صورت دوره ای در این بیماری درگیر شود، ضایعه های پوستی می توانند در تشخیص صحیح این بیماری مهم باشند.

نشانه ها:  ضایعه های پوستی ناشی از لوپوس به 2 گروه ضایعه های اختصاصی و ضایعه های غیراختصاصی تقسیم می شوند. ضایعه های پوستی اختصاصی می توانند حاد، به صورت ضایعه های قرمز رنگ به شکل پروانه روی گونه ها و پل بینی و معمولاً سطحی است و در تماس با نور آفتاب تشدید می شود. 

اطلاعات بیشتر