کلمات کلیدی:عضلات چشمی

  1. خانه
  2. عضلات چشمی
فیلتر

چرا دچار دوبینی می شویم؟

هر چشم یک نوع تصویربرداری از محیط دارد.  یعنی ما در آن واحد دو تصویربرداری مختلف داریم که این دو کاملاً مطابق هم نیستند.  فلسفه این اختلاف جزئی این است که بتوانیم فاصله ها را متوجه شویم اما خلقت انسان به گونه ای است که نهایتاً 2 تصویر دیده شده در مغز یکی می شوند بنابراین در مغز فردسالم، تصویری واحد همراه با ابعاد نقش می بندد. دوبینی چند علت دارد:  اگر چشم های انسان به دلیلی به سمت خارج یا داخل منحرف شوند، مغز فرد نمی تواند 2 تصویری که چشم ها می بینند، یکی کند یا ممکن است تصویری ایجاد شود که کاملاً صاف باشد و بعدی نداشته باشد. وقتی به دور نگاه می کنیم چشم ها به طور موازی قرار دارند.  هر چقدر تصویر نزدیکتر شود برای دیدن واضح آن مجبوریم چشم ها را بیشتر به طرف هم نزدیک کنیم. اگر کسی هنگام تطابق، تقارب پیش از حد داشته باشد، این مساله باعث انحراف چشم و دوبینی او خواهد شد.  این مشکل در کودکان و در کسانی که نمره عینک خیلی بالا دارند، بیشتر دیده می شود.  دوبینی این افرادبا تجویز عینک اصلاح می شود.  این نوع دوبینی شایع ترین دوبینی است.  البته دوبینی علت های دیگری هم دارد.

اطلاعات بیشتر