کلمات کلیدی:سرطان ریه

  1. خانه
  2. سرطان ریه
فیلتر

تنباکوهای معطر خطرناک تر هستند

تنباکوهای معطر خطرناک تر هستند قلیان را یک پزشک اختراع کرد براساس مستندات تاریخی، قلیان را در هند یک پزشک در دوران سلطان امپراتور Akbar (از سال 1556 تا 1605) اختراع کرد.در آن زمان به نظر می رسید استفاده از قلیان راهی بهداشتی تر و کم آسیب تر برای استعمال دخانیات باشد این پزشک به نام حکیم ابوالفتح معتقد بود دخانیات ابتدا باید از یک مخزن کوچک آب عبور کند تا بی ضرر شود.این طرز فکر قدیمی و البته اشتباه میان مصرف کنندگان قلیان به وجود آمد.ژ

اطلاعات بیشتر