کلمات کلیدی:جنین شناس

  1. خانه
  2. جنین شناس
فیلتر

آیا ممکن است سونوگرافی برای جنین خطرناک باشد؟

سونوگرافی از طریق امواج صوتی انجام می شود.به همین دلیل به هیچ عنوان خطری برای جنین و مادر ندارد. این امر در مورد سونوگرافی های سه بعدی و چهاربعدی هم صدق می کند.

اطلاعات بیشتر