نظرآباد

  1. خانه
  2. البرز
  3. نظرآباد
فیلتر
فیلتر × بسته

آگوستیک

0.0

شنوایی سنجی آگوستیک،شنوایی سنجی درنظرآباد،شنوایی سنجی اگوستیک در نظرآباد کرج،

موقعیت: نظر آباد،خیابان مطهری

لادن کیوان مرز

0.0

لادن کیوان مرز،کارشناس مامایی،کرج،نظر آباد،کارشناس مامائی،مراقبتهای دوران بارداری،تنظیم خانواده،بیماریهای زنان،گذاشتن آیودی،بیماری های زنان،تست سرطان،تغذیه،تغذیه مادر،تغذیه کودک،رشد،کنترل بارداری،گواهی سلامت دوشیزگان،بهترین،برترین،بهترین ماما،مامای خوب،بهداشت مادر،بهترین ماما در کرج،مامای خوب در کرج،خوب ترین ماما در کرج،خوبترین ماما در کرج،

موقعیت: کرج، نظر آباد، خیابان مطهری، روبروی داروخانه پرویزیانتلفن: 45325615

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

0.0

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)،کرج،بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)نظرآباد،بیمارستان،داخلی،مغزواعصاب،جراحی،زنان و زایمان،جراحی،دندانپزشکی،

موقعیت: کرج، نظرآباد، جنب پاسگاهتلفن: 45355955
45385001-2

آتیه نوین

0.0

درمانگاه آتیه نوین،درمانگاه اتیه نوین،کرج،نظرآباد،بهترین درمانگاه در نظرآباد،مجهزترین درمانگاه در نظرآباد،درمانگاه عمومی خوب در نظرآباد،درمانگاه خوب در نظرآباد،درمانگاه عمومی نظرآباد،درمانگاه،روزانه،چشم،مامایی،قلب،اطفال،پوست،جراحی،

موقعیت: نظرآباد، خیابان الغدیر جنوبی، کوچه شهید محجوب، پلاک 104تلفن: 45363888

بیمارستان امام حسن (ع)

0.0

تصویربرداری بیمارستان امام حسن (ع)،کرج،نظرآباد،تصویربرداری،پرتوشناسی،سونوگرافی،رادیولوژی،داپلر،ترانس واژینال،ترانس رکتال،تصویر براری،ماموگرافی،داپلر رنگی،اوروگرافی،باریم انما،باریم سوالو،رادیوگرافی دندان،VCUG،HSG، بهترین سونوگرافی،سونوگرافی خوب،تیروئید،پاراتیروئید،شکم،لگن،اندام ها،بهترین،برترین،بهترین تصویربرداری،سه بعدی جنین،فیزیکال،بیوفیزیکال،چهاربعدی جنین،تصویربرداری خوب،ماموگرافی دیجیتال،پانورکس،سفالومتری دیجیتال،بهترین تصویربرداری،خوب ترین تصویربرداری،بهترین سونوگرافی،خوبترین سونوگرافی،مجهزترین سونوگرافی،مجهزترین رادیولوژی،مجهزترین تصویربرداری در کرج،تصویربرداری خوب در کرج،بهترین تصویربرداری در کرج،بهترین رادیولوژی در کرج،بهترین سونوگرافی در کرج، مجهزترین سونوگرافی در کرج،مجهزترین تصویربرداری در کرج،مجهزترین تصویربرداری نظرآباد،بهترین تصویربرداری نظرآباد،تصویربرداری خوب در نظرآباد،

موقعیت: نظرآباد، خیابان شهید مطهریتلفن: 34538500-2

آزمایشگاه مرکزی نظرآباد

0.0

آزمایشگاه مرکزی نظرآباد،نظرآباد،آزمایشگاه مرکزی درنظرآباد،آزمایشگاه خوب در نظرآباد،آزمایشگاه در کرج،بهترین آزمایشگاه درنظرآباد،مجهزترین آزمایشگاه درنظرآباد،آزمایشگاه خوب در نظرآباد،

موقعیت: نظرآباد، ابتدای خیابان تهران، فلکه کارخانه مقدم، جنب مرکز بهداشتی زراعی نژادتلفن: 02645344222

آزمایشگاه اندیشه

0.0

آزمایشگاه اندیشه،آزمایشگاه اندیشه نظرآباد،آزمایشگاه اندیشه درنظرآباد کرج،غربالگری جنین در نظرآباد،بهترین آزمایشگاه درنظرآباد، آزمایشگاه درنظرآباد،آزمایشگاه خوب درنظرآباد،آزمایشات بالینی،آزمایشگاه پاتولوژی نظرآباد،آزمایشگاه پاتوبیولوژی نظرآباد،اندیشه،

موقعیت: نظرآباد، خیابان انقلاب، خیابان اشرفی اصفهانیتلفن: 02645352797

آزمایشگاه بهار

0.0

آزمایشگاه بهار،آزمایشگاه بهارنظرآباد،بهترین آزمایشگاه درنظرآباد،آزمایشگاه بهاردرنظرآباد،آزمایشگاه،آزمایشات بالینی،بهترین آزمایشگاه درنظرآباد،مجهزترین آزمایشگاه درنظرآباد،آزمایشگاه خوب درنظرآباد،آزمایشگاه درکرج،

موقعیت: نظرآباد، میدان جانبازان، خیابان انقلاب، نبش کوچه آزاد فلاحتلفن: 02645354613

آزمایشگاه بیمارستان امام حسن (ع)

0.0

آزمایشگاه امام حسن (ع)نظرآباد،آزمایشگاه امام حسن،آزمایشگاه بیمارستان امام حسن (ع)نظرآباد،بیمارستان امام حسن نظرآباد،آزمایشگاه در نظرآباد،آزمایشگاه در نظرآباد،آزمایشگاه خوب درنظرآباد،

موقعیت: نظرآبادتلفن: 45355953-7