جاده چالوس

  1. خانه
  2. البرز
  3. جاده چالوس
فیلتر
فیلتر × بسته

مرکز بهداشت آیگان

0.0

مرکز بهداشت آیگان جاده چالوس،مرکز،بهداشت جاده چالوس,واکسیناسیون,غربالگری,مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در جاده چالوس کرج,مرکز بهداشت خوب در کرج,

موقعیت: کرج، جاده چالوس، قبل از سیرا، سمت چپ، جاده فرعی اویزر، روستای آیگانتلفن: 02635220400

مرکز بهداشت آسارا

0.0

مرکز بهداشت آسارا،مرکز بهداشت اسارا جاده چالوس,جاده چالوس,مرکز،بهداشت،واکسیناسیون,کرج،

موقعیت: کرج، جاده چالوس، کیلومتر 40، روستای آساراتلفن: 02635270386

مرکز بهداشت آدران

0.0

مرکز بهداشت آدران,مرکز بهداشت ادران جاده چالوس,مرکز،بهداشت,واکسیناسیون,اورژانس،کرج،

موقعیت: کرج، جاده چالوس، کیلومتر 19، جنب مخابرات، روستای آدرانتلفن: 02635342514

مرکز بهداشت بیلقان

0.0

مرکز بهداشت بیلقان,کرج,جاده چالوس,مرکزبهداشت,واکسیناسیون،آزمایشگاه,اورژانس،

موقعیت: کرج، جاده چالوس، کیلومتر 5، شهرک بیلقان، خیابان سازمان آبتلفن: 02632280737

مرکز بهداشت نسا

0.0

مرکز بهداشت نساء,مرکز بهداشت نسا,کرج,جاده چالوس,مرکز،بهداشت,نسا,جاده چالوس,

موقعیت: کرج، جاده چالوس، کیلومتر 62، جنب نیروی انتظامی نساءتلفن: 02635262230

مرکز بهداشت سیرا

0.0

مرکز بهداشت سیرا جاده چالوس,مرکز،بهداشت,اورژانس،جاده چالوس,

موقعیت: کرج، جاده چالوس، کیلومتر 37، دست چپ، نبش خیابان اصلیتلفن: 02635240198

مرکز بهداشت امیرکبیر

0.0

مرکز بهداشت سد امیرکبیر,مرکز بهداشت سد امیر کبیرکرج,جاده چالوس,مرکز،بهداشت در جاده چالوس,سد,

موقعیت: کرج، جاده چالوس، کیلومتر 20، تاسیسات سد امیرکبیرتلفن: 02635342222

آزمایشگاه سیرا

0.0

آزمایشگاه سیرا،آزمایشگاه سیراجاده چالوس، روستای سیرا،بهترین آزمایشگاه درسیرا،مجهزترین آزمایشگاه درسیرا،آزمایشگاه خوب درسیرا،سیراازمایشگاه،سیرا،

موقعیت: جاده چالوس، روستای سیراتلفن: 02645240198