کلیه

  1. خانه
  2. متخصص
  3. کلیه
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر حسین سخی پور

0.0

دکتر حسین سخی پور،دکترسخی پورجراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری در فردیس،

موقعیت: کرج، فردیس، بعداز کانال، جنب داروخانه سلامت، طبقه چهارمتلفن: 36511058

دکتر حسین سخی پور

0.0

دکتر حسین سخی پور،دکترسخی پورجراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری درکرج،

موقعیت: کرج، بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا، بعداز زیر گذر، برج شاه کرم، طبقه 5، واحد 502تلفن: 32222071

دکتر محمدرضا بقایی

0.0

دکتر محمدرضا بقائی،دکتربقایی متخصص کلیه و مجاری ادراری درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه،جراح خوب، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در کرج،

موقعیت: کرج، چهارراه طالقانی، کوچه گلها، روبروی البسکو، بنای ماندگار، طبقه ششم، واحد 601تلفن: 32264804
32264874

دکتر علیرضا سیروس کبیری

0.0

دکتر علیرضا سیروس کبیر،دکترکبیری متخصص کلیه و مجاری ادراری درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه،جراح خوب، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در کرج،

موقعیت: کرج، ضلع جنوب شرقی چهارراه طالقانی، جنب پارکینگ طبقانی شهرداری، کوی گلها، روبروی فروشگاه البسکو، بالای داروخانه دکتر چایچیتلفن: 32264881
32264649

دکتر چنگیز زرین دفتر

0.0

دکترچنگیز زرین دفتر،دکترزرین دفترمتخصص کلیه و مجاری ادراری درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه،جراح خوب، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در کرج،

موقعیت: کرج، بلوار طالقانی شمالی، نرسیده به میدان آزادگان، کوچه هجرت، پلاک 94، طبقه اولتلفن: 34412039

دکتر غلامرضا قبادزاده

0.0

دکتر غلامرضا قبادزاده،دکترقبادزاده متخصص کلیه و مجاری ادراری درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه،جراح خوب، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در کرج،

موقعیت: کرج، گوهردشت، بالاتر از فلکه اول، درمانگاه شبانه روزی رجایی شهرتلفن: 3441091034432060

دکتر بابک کریمیان

0.0

دکتر بابک کریمیان،دکترکریمیان متخصص کلیه و مجاری ادراری درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه،جراح خوب، بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در کرج،

موقعیت: کرج، میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی، پلاک 773، برج شاه کرم، طبقه 5، واحد 501تلفن: 32248894
32249142

دکتر فرزانه رضوانی

0.0

دکتر فرزانه رضوانی،دکتررضوانی جراح و متخصص کلیه درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی، روبروی بانک پاسارگاد، ساختمان پزشکان 110، طبقه 4 تلفن: 32209647

دکتر سید رضا یحیی زاده لنگرودی

0.0

دکتررضا یحیی زاده لنگرودی،دکتریحیی زاده،دکترسید رضا لنگرودی جراح و متخصص کلیه درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه درکرج،

موقعیت: کرج، بلوار طالقانی جنوبی، بین چهارراه هفت تیر و کارخانه قند، ساختمان برلیانتلفن: 32236005

دکتر محمد رشیدنسب

0.0

دکتر محمد رشید نسب،دکتررشید نسب جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری درکرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،دکتر کلیه و مجاری ادراری خوب در کرج،بهترین دکتر کلیه و مجاری ادراری در کرج،بهترین متخصص کلیه و مجاری ادراری در کرج،متخصص بیماریهای کلیه،جراح کلیه،جراح خوب،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا، اول زیرگذر، کوچه بانک سپه، ساختمان پزشکان ایران زمین، طبقه اول، واحد 3تلفن: 32242748
32240030