متخصص نفرولوژی

  1. خانه
  2. داخلی
  3. متخصص نفرولوژی
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر خدیجه اسلامی

0.0

دکتر خدیجه اسلامی،دکتر اسلامی فوق تخصص کلیه درکرج،فوق تخصص نفرولوژی در کرج،فوق تخصص بیماری های داخلی کلیه وفشارخون درکرج،دکتر اسلامی متخصص کلیه درکرج،

تلفن: 02634480932