فوق تخصص قرنیه

فیلتر × بسته

دکتر عباس شیخ حسنی

0.0

دکترعباس شیخ حسنی،دکتر حسنی فوق تخصص چشم،دکترحسنی فوق تخصص پیوند قرنیه درکرج،دکترچشم خوب درکرج،فوق تخصص چشم خوب درکرج،فوق تخصص چشم در کرج،فوق تخصص چشم پزشک،فوق تخصص چشم،دکتر حسنی جراح چشم،

موقعیت: کرج، طالقانی جنوبی، ایستگاه درختی، ساختمان سبز، طبقه 4تلفن: 32718020

دکتر رضا آقامحمدی

0.0

دکتررضاآقامحمدی فوق تخصص قرنیه درکرج،فوق تخصص قرنیه در کرج،بهترین فوق تخصص قرنیه،

موقعیت: کرج، چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا، ساختمان پزشکان رازی، طبقه 7، واحد 72تلفن: 02632216417

دکتر محمد محمدی روزبهانی

0.0

دکتر محمد محمدی روزبهانی،دکترمحمدمهدی روزبهانی،دکترمحمد مهدی روزبهانی،،متخصص چشم،کرج،جراح،متخصص چشم،جراح چشم،چشم پزشک،دکترچشم خوب در کرج،متخصص چشم خوب در کرج،انحراف،آسیب های چشمی،آب مروارید،لیزر،فیکو،عیوب انکساری،لیزیک،لازک،آب سیاه،گلوکوم،لنز،دور بینی،دوربینی،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،لازک،بهترین چشم پزشک،چشم پزشک خوب،بهترین متخصص چشم در کرج،خوب ترین متخصص چشم در کرج، بهترین چشم پزشک در کرج،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی، ساختمان پزشکان سینا، طبقه 2تلفن: 32237012

دکتر محمدمهدی نورانی

0.0

دکترمحمد مهدی نورانی،دکترمحمدمهدی نورانی فوق تخصص قرنیه درکرج،فوق تخصص چشم خوب در کرج،فوق تخصص قرنیه در کرج،دکتر چشم خوب در کرج،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی نرسیده به چهارراه طالقانی، ساختمان نیلوفر، طبقه 7، واحد 27تلفن: 02632282030