عفونی و گرمسیری

  1. خانه
  2. متخصص
  3. عفونی و گرمسیری
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر آتوسا یزدان پناه

0.0

دکترآتوسا یزدان پناه متخصص عفونی درکرج،دکتریزدان پناه کرج،دکتر یزدانپناه،متخصص عفونی کرج،

موقعیت: کرج، بلوار دانش آموز،روبروی بیمارستان قایم،مرکزپزشکی آرش،طبقه اولتلفن: 32744360

دکتر بنفشه دادستان

0.0

دکتر بنفشه دادستان،دکتربنفشه دادستان،متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری،متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری،کرج،بلوار دانش آموز،،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،

موقعیت: کرج، بلوار دانش آموز، چهارراه دولت آباد، جنب بیمارستان قائم، پشت بانک صنعت و معدن، ساختمان پزشکان امین، طبقه 2تلفن: 32703559

دکتر بهرام رحیمیان

0.0

دکتر بهرام رحیمیان،دکتربهرام رحیمیان،،کرج، میدان شهدا،متخصص بیماری های عفونی،متخصص بیماریهای عفونی،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،

موقعیت: کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، کوچه شهید طاهری، ساختمان پزشکان بهار، طبقه 4، واحد 13تلفن: 32261360

دکتر ناصر نصیرتفرشی

0.0

دکتر ناصر نصیر تفرشی،دکترناصرنصیرتفرشی،دکترناصرنصیر تفرشی،دکترناصر نصیر تفرشی،کرج،ماهدشت،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،

موقعیت: ماهدشت، میدان آزادگان، روبروی داروخانه ماهدشتتلفن: 37303664

دکتر محمد مرآتیان

0.0

دکتر محمد مرآتیان،متخخص عفونی و گرمسیری درکرج،مراتیان,

موقعیت: کرج,گوهردشت,فلکه اولتلفن: 02633500050

دکتر محمد علی دادآفرین

0.0

دکتر محمد علی دادآفرین،دکترمحمدعلی دادآفرین،دکترمحمد علی دادآفرین،کرج،45 متری گلشهر،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،

موقعیت: کرج، 45 متری گلشهر، روبروی خیابان درختی، ساختمان گلستانتلفن: 33504699

دکتر مهران ایزدی

0.0

دکتر مهران ایزدی،دکترمهران ایزدی،متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری،متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری،کرج،بلوار دانش آموز،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،

موقعیت: کرج، بلوار دانش آموز، چهارراه دولت آباد، جنب بیمارستان قائم، پشت بانک صنعت و معدن، ساختمان پزشکان امین، طبقه 2تلفن: 32703559

دکتر رضا صداقت

0.0

دکتر رضا صداقت،دکتررضاصداقت،دکتررضا صداقت،n;jv vqh wnhrj،کرج،بعد از میدان شهدا،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،عفونی و تب دار،

موقعیت: کرج، میدان سپاه، روبروی مخابرات، برج طاق کسری، طبقه 6، واحد 602تلفن: 34483851

دکتر اسماعیل زینعلی

0.0

دکتر اسماعیل زینعلی،دکتراسماعیل زینعلی،کرج،چهارراه طالقانی شمالی،متخصص بیماریهای عفونی،متخصص امراض عفونی داخلی،متخصص عفونی،ریه،تب اطفال،درمان عفونت های زمان بارداری،هپاتیت،ایدز،آمیزشی،بیماریهای تب دار،درمان عفونت های قبل از بارداری،Torch،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین دکتر متخصص عفونی،دکتر متخصص عفونی خوب،بهترین متخصص عفونی در کرج،متخصص عفونی خوب در کرج،پزشک،متخصص،عفونی،بیماری تبدار،نقص ایمنی،تب مالت،سل،عفونت روده ای،عفونت تنفسی،عفونت آمیزشی،تب بعدازشیمی درمانی،سینوزیت،

موقعیت: کرج، چهارراه طالقانی شمالی، 100 متر بالاتر از اداره پست، جنب نمایشگاه بهمن، کوچه نسیم، ساختمان پزشکان زرین، پلاک 467، طبقه 2، واحد 5تلفن: 32263694