داروسازی

  1. خانه
  2. متخصص
  3. داروسازی
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر بهمن درویش

0.0

دکتر بهمن درویش،داروساز،کرج،45 متری گلشهر،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: کرج، 45 متری گلشهر، بین خیابان درختی و انوشیروان، روبروی مرکز تجاری گلشهر، داروخانه انوشیروانتلفن: 33501234

دکتر علی اکبر ضرغامی فر

0.0

دکتر علی اکبر ضرغامی فر،کرج،عظیمیه،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: کرج، عظیمیه، حسن آباد، بلوار تربیت مربی، نرسیده به سه راه، داروخانه دکتر ضرغامیتلفن: 32511401

دکتر روح انگیز زندیه

0.0

دکتر روح انگیز زندیه،داروساز،کرج،مهرشهر،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: مهرشهر، فاز 2، نبش خیابان 203، جنب داروخانه دکتر جمشیدی، آزمایشگاه دکتر زندیهتلفن: 33414501

دکتر بهاره مهدی نوه سی

0.0

دکتر بهاره مهدی نوه سی،داروساز،کرج،عظیمیه،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: کرج، عظیمیه، خیابان مطهری، بلوار نبوت، نرسیده به میدان نبوت، داروخانه قانونتلفن: 34209602

دکتر سید هادی احمدی

0.0

دکتر سید هادی احمدی،داروساز،کرج،عظیمیه،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: کرج، عظیمیه، شهرک بعثت، میدان بعثتتلفن: 32520193

دکتر محمدرضا دانشمندی

0.0

دکتر محمدرضا دانشمندی،کرج،مهرشهر،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: مهرشهر، کیانمهر، بلوار امیرکبیر، روبروی پارک بهاران، داروخانه دکتر دانشمندیتلفن: 33202838

دکتر سید محمد علوی

0.0

دکتر سید محمد علوی،کرج،مهرشهر،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: مهرشهر، ابتدای بلوار ارم، داروخانه ایمانتلفن: 33304485

دکتر مهران حیدری

0.0

دکتر مهران حیدری،داروسازی،کرج،مهرشهر،بهترین داروساز کرج،برترین داروساز کرج،ساخت داروهای ترکیبی در کرج،دکتر داروخانه،بهترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج، برترین دکتر ساخت داروهای ترکیبی در کرج،متخصص داروسازی،دکتر متخصص داروسازی،

موقعیت: مهرشهر، ابتدای بلوار ارم، ورودی حسین آباد، جنب بانک صادرات، پلاک 8، داروخانه دکتر حیدریتلفن: 33322889

محمدرضا الوندی

0.0

داروخانه دکتر محمدرضا الوندی،مهرشهر، کیانمهر، بلوار امیر کبیر، نرسیده به سه راه باسکول، شهرک مینو، نبش کوچه لاله، داروخانه دکتر الوندی،

موقعیت: مهرشهر، کیانمهر، بلوار امیر کبیر، نرسیده به سه راه باسکول، شهرک مینو، نبش کوچه لاله، داروخانه دکتر الوندیتلفن: 3326043033260420