داخلی

  1. خانه
  2. متخصص
  3. داخلی
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر افشین پاشائی

0.0

دکتر افشین پاشایی،کرج بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا،متخصص داخلی،متخصص داخلی در کرج،N;jv htadk \hahdd

موقعیت: کرج، بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا، بعداز پل عابر، برج شاه کرم، واحد 404تلفن: 02632285601

دکتر سعید نعمتی راد

0.0

دکتر سعید نعمتی راد،دکترسعیدنعمتی راد،دکترسعید نعمتی راد،متخصص بیماری های داخلی،کرج،طالقانی شمالی،پزشک،دکتر،متخصص،داخلی،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دستگاه گوارش،گوارش،ریه،کلیه،کبد،غدد،دیابت،تیروئید،قلب،روماتیسم،آندوسکوپی،کولونوسکوپی،خون،متابولیسم،گاستروسکوپی،آندوسکوپی دستگاه گوارش،(FNA)،بیماری های ریه،بیماریهای ریه،بیماریهای دستگاه تنفس،بیماری های دستگاه تنفس،مجاری صفراوی،مجاری ادراری،عروق،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،آسم،آلرژی،حساسیت،برونشیت،اسپیرومتری،فلومتری،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین متخصص داخلی در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، چهارراه طالقانی شمالی، جنب داروخانه دکتر چلنگر، ساختمان هستی، پلاک 346، طبقه دومتلفن: 34208493

دکتربهمن حیدری پور

0.0

دکتربهمن حیدری پور،کرج،گوهردشت،بهمن حیدری پور،دکتر حیدری پور،اطفال،کلیه،گوارش،داخلی،

موقعیت: کرج، گوهردشت، میدان طالقانی(اوقافی)، خیابان چهره پرداز،شش متری اتحادتلفن: 34412965

دکترعلی اصغر شاه دایی

0.0

دکتر علی اصغر شاه دایی،n;jv ugd hwyv ahi nhmd،دکتر علی اصغر شاه دائی،متخصص بیماریهای داخلی،متخصص بیماری های داخلی،پزشک،دکتر،متخصص،داخلی،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دستگاه گوارش،گوارش،ریه،کلیه،کبد،غدد،دیابت،تیروئید،قلب،روماتیسم،آندوسکوپی،کولونوسکوپی،خون،متابولیسم،گاستروسکوپی،مجاری صفراوی،مجاری ادراری،عروق،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،آسم،آلرژی،حساسیت،برونشیت،اسپیرومتری،فلومتری، بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین متخصص داخلی و گوارش در کرج،خوب ترین متخصص داخلی و گوارش در کرج،متخصص داخلی و گوارش خوب در کرج،

موقعیت: کرج،چهار راه طالقانی شمالی،روبروی بلوارماهان،کوچه مرجان،ساختمان امام رضا(ع)،طبقه اولتلفن: 32263580

دکتر علی بنی شیخ الاسلامی

0.0

دکتر علی بنی شیخ الاسلامی،n;jv ugd fkd ado hghsghld،متخصص بیماریهای داخلی،متخصص بیماری های داخلی،کرج،بلوار دانش آموز،پزشک،دکتر،متخصص،داخلی،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دستگاه گوارش،گوارش،ریه،کلیه،کبد،غدد،دیابت،تیروئید،قلب،روماتیسم،آندوسکوپی،کولونوسکوپی،خون،متابولیسم،گاستروسکوپی،آندوسکوپی دستگاه گوارش،(FNA)،بیماری های ریه،بیماریهای ریه،بیماریهای دستگاه تنفس،بیماری های دستگاه تنفس،مجاری صفراوی،مجاری ادراری،عروق،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،آسم،آلرژی،حساسیت،برونشیت،اسپیرومتری،فلومتری،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین متخصص داخلی در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، بلوار دانش آموز، جنب بیمارستان قائم، خیابان شهید حیدرخانی، مرکز پزشکی امین، طبقه اولتلفن: 32756563

دکتر محمدامین حبیبی راد

0.0

دکتر محمدامین حبیبی راد،دکتر محمد امین حبیبی راد،متخصص داخلی،کرج،بلوار طالقانی شمالی،پزشک،دکتر،متخصص،داخلی،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دستگاه گوارش،گوارش،ریه،کلیه،کبد،غدد،دیابت، تیروئید،قلب،روماتیسم، آندوسکوپی،کولونوسکوپی،خون،متابولیسم،گاستروسکوپی،آندوسکوپی دستگاه گوارش،(FNA)،بیماری های ریه،بیماریهای ریه،بیماریهای دستگاه تنفس،بیماری های دستگاه تنفس،مجاری صفراوی،مجاری ادراری،عروق،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،آسم،آلرژی،حساسیت،برونشیت،اسپیرومتری،فلومتری،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین متخصص داخلی در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، بلوار طالقانی شمالی، نرسیده به میدان آزادگان، جنب دفترخانه شماره 16، پلاک 793تلفن: 32231700

دکتر جابر قره داغی

0.0

دکتر جابر قره داغی،دکترجابرقره داغی،دکترجابر قره داغی،متخصص داخلی،کرج،گوهردشت،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، گوهردشت، بلوار رستاخیز، نبش خیابان 15 ، نرسیده به بلوار موذن، پلاک 451تلفن: 34407974

دکتر بهروز علیزاده

0.0

دکتر بهروز علیزاده،دکتربهروزعلیزاده،دکتربهروز علیزاده،متخصص داخلی،کرج،بلوار طالقانی شمالی،پزشک،دکتر،متخصص،داخلی،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دستگاه گوارش،گوارش،ریه،کلیه،کبد،غدد،دیابت،تیروئید،قلب،روماتیسم،آندوسکوپی،کولونوسکوپی،خون،متابولیسم،گاستروسکوپی،آندوسکوپی دستگاه گوارش،(FNA)،بیماری های ریه،بیماریهای ریه،بیماریهای دستگاه تنفس،بیماری های دستگاه تنفس،مجاری صفراوی،مجاری ادراری،عروق،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،آسم،آلرژی،حساسیت،برونشیت،اسپیرومتری،فلومتری،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین متخصص داخلی در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، بلوار طالقانی شمالی، کوچه شهروز، جنب باشگاه ورزشی استقلال، ساختمان پزشکان، پلاک 90 ، طبقه 1تلفن: 32218219

دکتر محبوبه سادات آقاجانی

0.0

دکتر محبوبه سادات آقاجانی،متخصص داخلی،کرج،خیابان شهید بهشتی،پزشک،دکتر،متخصص،داخلی،متخصص داخلی،دکتر داخلی،دستگاه گوارش،گوارش،ریه،کلیه،کبد،غدد،دیابت،تیروئید،قلب،روماتیسم،آندوسکوپی،کولونوسکوپی،خون،متابولیسم،گاستروسکوپی،آندوسکوپی دستگاه گوارش،(FNA)،بیماری های ریه،بیماریهای ریه،بیماریهای دستگاه تنفس،بیماری های دستگاه تنفس،مجاری صفراوی،مجاری ادراری،عروق،دکتر داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،آسم،آلرژی،حساسیت،برونشیت،اسپیرومتری،فلومتری،بهترین،برترین،بهترین دکتر،دکتر خوب،بهترین متخصص داخلی در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی، ابتدای زیر گذر، طبقه فوقانی داروخانه دکتر عسگریتلفن: 32265844

دکتر ساسان ضیایی

0.0

دکتر ساسان ضیایی،متخصص داخلی درکرج،متخصص داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی خوب در کرج،متخصص داخلی و دستگاه گوارش خوب در کرج،بهترین متخصص داخلی و دستگاه گوارش در کرج،

موقعیت: کرج، بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا، طبقه دوم داروخانه دیتلفن: 32285001
32226890