خانه سالمندان

  1. خانه
  2. سایر مراکز
  3. خانه سالمندان
فیلتر
فیلتر × بسته

کهریزک

0.0

آسایشگاه خیریه کهریزک،کهریزک،مرکز نگهداری سالمندان،مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست،مرکز نگهداری معلولین زیر 13 سال،بهترین مرکز نگهداری در کرج،مجهزترین مرکز نگهداری در کرج،محمدشهر

موقعیت: محمدشهر، آسایشگاه خیریه کهریزکتلفن: 36309171

مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان خجسته

0.0

خانه سالمندان خجسته،مرکز نگهداری سالمندان خجسته،بهترین خانه سالمندان در کرج،مجهزترین خانه سالمندان خوب در کرج،مهرشهر

موقعیت: مهرشهر،بلوار آزادی،حیابان 20 فرعی7،پلاک 10تلفن: 33218275

ستایش

0.0

آسایشگاه سالمندان ستایش،خانه سالمندان ستایش،کرج،باغستان غربی،مرکز نگهداری سالمندان،بهترین خانه سالمندان در کرج،مجهزترین خانه نگهداری سالمندان در کرج،خانه سالمندان خوب در کرج،

موقعیت: کرج، باغستان غربی، خیابان شبنم دوتلفن: 34306950

فاطمیه

0.0

آسایشگاه سالمندان فاطمیه،خانه سالمندان فاطمیه،کرج،حصار،مرکز نگهداری سالمندان،بهترین خانه سالمندان در کرج،مجهزترین خانه نگهداری سالمندان در کرج،خانه سالمندان خوب در کرج،

موقعیت: کرج، حصار، خیابان سومتلفن: 32231270
32239258