توانبخشی و کاردرمانی

  1. خانه
  2. کارشناسان
  3. توانبخشی و کاردرمانی
فیلتر
فیلتر × بسته

کلینیک توانبخشی ایرانمهر

0.0

کلینیک توانبخشی ایرانمهر،گفتاردرمانی،عکسبرداری حنجره،کارشناس گفتاردرمانی،آسیب شناس گفتار و زبان،گفتاردرمانی،کاردرمانی جسمی،کاردرمانی ذهنی،کاردرمانی دست،اختلالات نورولوژیک،بهترین مرکز کار درمانی و گفتار در مانی در کرج،بهترین مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی در کرج،کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی خوب در کرج،کلینیک کار درمانی و گفتار در مانی خوب در کرج،بهترین کار درمانی در فردیس،بهترین گفتار درمانی در فردیس،خوبترین کاردرمانی و گفتار درمانی در فردیس،خوب ترین کاردرمانی و گفتار درمانی در فردیس،کرج،فردیس،سه راه حافظیه،کاردرمانی و گفتار درمانی،کرج،فردیس،حافظیه،

موقعیت: کرج، فردیس، سه راه حافظیه، روبروی اداره گاز، ساختمان ماهان، پلاک 71، طبقه 5، واحد 9تلفن: 36611068

توانبخشی نیکان

0.0

کلینیک توانبخشی نیکان،;gdkd; j,hkfoad kd;hk،کرج،حمیده جمعدار،گفتاردرمانی،عکسبرداری حنجره،کارشناس گفتاردرمانی،آسیب شناس گفتار و زبان،گفتاردرمانی،کاردرمانی جسمی،کاردرمانی ذهنی،کاردرمانی دست،اختلالات نورولوژیک،بهترین مرکز کار درمانی و گفتار در مانی در کرج،بهترین مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی در کرج،کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی خوب در کرج،کلینیک کار درمانی و گفتار در مانی خوب در کرج،چهارراه طالقانی،

موقعیت: کرج، چهارراه طالقانی، به سمت میدان شهدا، جنب زیر گذر، ساختمان حکیم، طبقه 2 ، واحد 21تلفن: 32219104

مرکز توانبخشی آفرینش

0.0

مرکز توانبخشی آفرینش،Htvdka،کاردرمانی و گفتار درمانی،،بهترین مرکز کار درمانی و گفتار در مانی در کرج،بهترین مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی در کرج،کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی خوب در کرج،کلینیک کار درمانی و گفتار در مانی خوب در کرج،بهترین کار درمانی در فردیس،بهترین گفتار درمانی در فردیس،خوبترین کاردرمانی و گفتار درمانی در فردیس،خوب ترین کاردرمانی و گفتار درمانی در فردیس،کرج،فردیس،حافظیه،گفتاردرمانی،عکسبرداری حنجره،کارشناس گفتاردرمانی،آسیب شناس گفتار و زبان،گفتاردرمانی،کاردرمانی جسمی،کاردرمانی ذهنی،کاردرمانی دست،اختلالات نورولوژیک

موقعیت: فردیس، جنب پمپ بنزین حافظیه، انتهای گلستان 56، خیابان سعدیتلفن: 36637200

کلینیک کاردرمانی و توانبخشی مهر

0.0

کلینیک کاردرمانی و توانبخشی مهر،;gdkd; ;hvnvlhkd , j,hkfoad liv،کار درمانی و گفتار درمانی،کارشناس گفتاردرمانی،آسیب شناس گفتار و زبان،گفتاردرمانی،کاردرمانی جسمی،کاردرمانی ذهنی،کاردرمانی دست،اختلالات نورولوژیک،بهترین مرکز کار درمانی و گفتار در مانی در کرج،بهترین مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی در کرج،مجهزترین کلینیک کار درمانی و گفتار درمانی در کرج،کلینیک کاردرمانی و گفتاردرمانی خوب در کرج،کلینیک کار درمانی و گفتار در مانی خوب در کرج،کرج،میدان شهدا،گفتاردرمانی،عکسبرداری حنجره،

موقعیت: کرج، حد فاصل چهارراه طالقانی و میدان شهدا، برج شاه کرم، طبقه 8، واحد 802تلفن: 32265714