بیهوشی

  1. خانه
  2. متخصص
  3. بیهوشی
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر سید مسعود علوی

0.0

دکتر سید مسعود علوی، متخصص بیهوشی درکرج،

موقعیت: کرج، میدان آزادگان، ابتدای خیابان مطهری، روبروی اداره ثبت، جنب داروخانه طلوع، ساختمان مهتاب، طبقه 4 ، واحد 13 تلفن: 34416158

دکتر عارف قطبی

0.0

دکتر عارف قطبی،کرج،حصارک،پزشک،متخصص،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، حصارک، خیابان مالک اشتر، نبش کوچه ولیعصر، پلاک 401 تلفن: 34653091

دکتر وحید فرهمند

0.0

دکتر وحید فرهمند،دکتروحیدفرهمند،دکتروحید فرهمند،کرج،میدان آزادگان،پزشک،متخصص،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، میدان آزادگان، روبروی داروخانه مریمتلفن: 32244383

دکتر سید محمد علی خسروی

0.0

دکتر سید محمدعلی خسروی،دکترسید محمد علی خسروی،کرج،گوهردشت،پزشک،متخصص،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، گوهردشت، خیابان اصلی، نرسیده به خیابان 11 غربی، جنب بازار رامینتلفن: 34433867

دکتر نرگس پایانی

0.0

دکتر نرگس پایانی،کرج،گوهردشت،پزشک،متخصص،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، گوهردشت، فاز 3، بلوک 3، پلاک 42، طبقه 3تلفن: 34303551

دکتر امیرحسین کربلایی

0.0

دکتر امیرحسین کربلایی،دکتر امیر حسین کربلایی،کرج،جهانشهر،پزشک،متخصص،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، جهانشهر، میدان شهید مدنی، کلینیک نوردیدگانتلفن: 34474047

دکتر محمد الموتی

0.0

دکتر محمد الموتی،دکترمحمدالموتی،دکترمحمد الموتی،کرج،خیابان ساسانی،پزشک،متخصص،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، خیابان ساسانی، بلوار آیت اله دستغیب، جنب داروخانه خدابنده لوتلفن: 32804462

دکتر ساسان سماواتیان

0.0

دکتر ساسان سماواتیان،،متخصص بیهوشی،آنستزی،مراقبت های ویژه،پزشکی،بیهوشی،بهترین متخصص بیهوشی در کرج،متخصص بیهوشی خوب در کرج،دکتر بیهوشی خوب در کرج،بهترین دکتر بیهوشی خوب در کرج،

موقعیت: کرج، بیمارستان امام خمینیتلفن: 02632234367