بینایی و شنوایی سنجی

  1. خانه
  2. کارشناسان
  3. بینایی و شنوایی سنجی
فیلتر
فیلتر × بسته

آگوستیک

0.0

شنوایی سنجی آگوستیک،شنوایی سنجی درنظرآباد،شنوایی سنجی اگوستیک در نظرآباد کرج،

موقعیت: نظر آباد،خیابان مطهری

آلاله آذر

0.0

آلاله آذردرکرج،

موقعیت: کرج، میدان شهدا، ابتدای خیابان بهار، روبروی درب فرعی بانک ملی، طبقه دوم اسناد رسمی 38تلفن: 32235712

سمانه نجاران

0.0

سمانه نجاران،کرج،جهانشهر،برترین،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،دور بینی،دوربینی،لنزطبی،زیبایی،انحرافات چشمی،درمان تنبلی چشم کودکان،معاینه کامل چشم،بینایی سنجی،کودکان،بزرگسالان،سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،بهترین اپتومتریست در کرج،خوب ترین اپتومتریست در کرج، بهترین بینایی سنج در کرج،بینایی سنج خوب در کرج،شنوایی سنج،شنوایی سنجی،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،تجویز سمعک،محافظ گوش،کودک،نوزاد،بزرگسال،ارزیابی تخصصی شنوایی،بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،بهترین ادیولوژیست در کرج،مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در کرج، بهترین شنوایی سنج در کرج،

موقعیت: کرج

سمیه آجرلو

0.0

سمیه آجرلو،اپتومتریست،اپتومتریست خوب،اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،دور بینی،دوربینی،لنزطبی،معاینه کامل چشم,سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم,بهترین اپتومتریست درفردیس،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،تجویز سمعک،محافظ گوش،کودک،نوزاد،بزرگسال،ارزیابی تخصصی شنوایی,مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در فردیس،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در فردیس,بهترین شنوایی سنج در فردیس,

موقعیت: فردیس، جاده ملارد، ایستگاه پیک، درمانگاه پارس، طبقه 1تلفن: 02636640067

مسعودرضا وفادار

0.0

مسعود رضا وفادار،مسعودرضا وفادار،اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،دور بینی،دوربینی،لنزطبی،زیبایی،انحرافات چشمی،درمان تنبلی چشم کودکان،معاینه کامل چشم،بینایی سنجی،کودکان،بزرگسالان،سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،بهترین اپتومتریست در کرج،خوب ترین اپتومتریست در کرج، بهترین بینایی سنج در کرج،بینایی سنج خوب در کرج،شنوایی سنج،شنوایی سنجی،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،تجویز سمعک،محافظ گوش،کودک،نوزاد،بزرگسال،ارزیابی تخصصی شنوایی،بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،بهترین ادیولوژیست در کرج،مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در کرج، بهترین شنوایی سنج در کرج،کرج،مهرشهر،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،

موقعیت: مهرشهر، حسین آباد، میدان اصلیتلفن: 33304406

امید مجتهدی

0.0

امید مجتهدی،امیدمجتهدی،کرج،اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،دور بینی،دوربینی،لنزطبی،زیبایی،انحرافات چشمی،درمان تنبلی چشم کودکان،معاینه کامل چشم،بینایی سنجی،کودکان،بزرگسالان،سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،بهترین اپتومتریست در کرج،خوب ترین اپتومتریست در کرج، بهترین بینایی سنج در کرج،بینایی سنج خوب در کرج،شنوایی سنج،شنوایی سنجی،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،تجویز سمعک،محافظ گوش،کودک،نوزاد،بزرگسال،ارزیابی تخصصی شنوایی،بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،بهترین ادیولوژیست در کرج،مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در کرج، بهترین شنوایی سنج در کرج،خیابان شهید بهشتی،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، بعداز میدان شهدا، روبروی درمانگاه بهبد، طبقه بالای مانتو پایتختتلفن: 32216062

یاسمن پورهادی

0.0

یاسمن پورهادی،یاسمن پور هادی،کرج،اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،دور بینی،دوربینی،لنزطبی،زیبایی،انحرافات چشمی،درمان تنبلی چشم کودکان،معاینه کامل چشم،بینایی سنجی،کودکان،بزرگسالان،سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،بهترین اپتومتریست در کرج،خوب ترین اپتومتریست در کرج، بهترین بینایی سنج در کرج،بینایی سنج خوب در کرج،شنوایی سنج،شنوایی سنجی،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،تجویز سمعک،محافظ گوش،کودک،نوزاد،بزرگسال،ارزیابی تخصصی شنوایی،بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،بهترین ادیولوژیست در کرج،مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در کرج، بهترین شنوایی سنج در کرج،بلوار طالقانی جنوبی،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،

موقعیت: کرج، بلوار طالقانی جنوبی، کوچه هدایت اله عینک رای، طبقه دومتلفن: 32227404

مهدی گلرخ

0.0

مهدی گلرخ،کرج،اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،انحرافات چشمی،درمان تنبلی چشم کودکان،معاینه کامل چشم،بینایی سنجی،کودکان،بزرگسالان،سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،بهترین اپتومتریست در کرج،خوب ترین اپتومتریست در کرج،بهترین بینایی سنج در کرج،بینایی سنج خوب در کرج،شنوایی سنج،شنوایی سنجی،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،محافظ گوش،ارزیابی تخصصی شنوایی،بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،بهترین ادیولوژیست در کرج،مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در کرج، بهترین شنوایی سنج در کرج،خیابان شهید بهشتی،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، خیابان امیری پاساژ بازارچه بینایی مرواریدتلفن: 32248184

سیده صدیقه خلیل الهی

0.0

سیده صدیقه خلیل الهی،کرج اپتومتریست خوب درکرج،اپتومتریست،تشخیص آب مروارید،زیبایی،انحرافات چشمی،درمان تنبلی چشم کودکان،معاینه کامل چشم،بینایی سنجی،کودکان،بزرگسالان،سنجش بینایی،تعیین نمره عینک،نزدیک بینی،آستیگمات،آستیگماتیسم،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،بهترین اپتومتریست در کرج،خوب ترین اپتومتریست در کرج، بهترین بینایی سنج در کرج،بینایی سنج خوب در کرج،شنوایی سنج،شنوایی سنجی،تعیین سطح شنوایی،ارزیابی شنوایی،تجویز سمعک،محافظ گوش،ارزیابی تخصصی شنوایی،بهترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،بهترین ادیولوژیست در کرج،مجهزترین مرکز شنوایی سنجی در کرج،ادیولوژیست خوب در کرج،شنوایی سنج خوب در کرج، بهترین شنوایی سنج در کرج،بهترین اپتومتریست،اپتومتریست خوب،،نرسیده به چهارراه طالقانی،دور بینی،دوربینی،لنزطبی،

موقعیت: کرج، نرسیده به چهارراه طالقانی، درمانگاه بهبدتلفن: 32249192