بیماری های خونی

  1. خانه
  2. متخصص
  3. بیماری های خونی
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر مصطفی فرزین

0.0

دکتر مصطفی فرزین،دکتر فرزین،متخصص بیماریهای خون و سرطان،دکتر سرطان کرج،آنکولوژی کرج،شیمی درمانی کرج،پرتودرمانی کرج،رادیوتراپی کرج،

موقعیت: کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، کوچه شهید طاهری، ساختمان شماره 5تلفن: 32261091
32261094

دکتر بهرام عندلیب

0.0

دکتر بهرام عندلیب،دکتربهرام عندلیب،کرج،متخصص خون انکولوژی درکرج،شیمی درمانی در کرج،پرتو درمانی درکرج،رادیوتراپی،دکتر متخصص خون و سرطان،متخصص کلینیکال آنکولوژی پرتو درمانی _شیمی درمانی کرج،دکتر متخصص خون و سرطان خوب در کرج،خوب ترین دکتر متخصص خون و سرطان در کرج،دکتر خون،

موقعیت: کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، کوچه شهید طاهری، ساختمان شماره 5 ، مرکز جراحی مهرگانتلفن: 32261091

دکتر جلال جهانبخش

0.0

دکتر جلال جهانبخش،دکترجهانبخش،متخصص خون کرج،متخصص سرطان کرج،دکتر سرطان کرج،انکولوژی کرج،رادیوتراپوتیک،شیمی درمانی کرج،پرتودرمانی کرج،رادیوتراپی کرج،دکترخون و سرطان خوب در کرج،خوب ترین دکتر متخصص خون و سرطان در کرج،

موقعیت: کرج، بلوار طالقانی شمالی، بین داروخانه دکتر چلنگر و بلوار ماهان، ساختمان دندانپزشکی فرشته، طبقه 3 تلفن: 34208298

دکتر محمود سامعی

0.0

دکتر محمود سامعی،دکترسامعی،متخصص سرطان کرج،

موقعیت: کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، کوچه طاهری، پلاک 5 ، مرکز جراحی مهرگانتلفن: 32261095
32261094

دکتر آرش پرویزی

0.0

دکتر آرش پرویزی،دکترآرش پرویزی،متخصص خون کرج،دکتر سرطان کرج،انکولوژی کرج،شیمی درمانی کرج،پرتودرمانی کرج،رادیوتراپی کرج،متخصص خون و سرطان کرج،دکترخون و سرطان در کرج،دکتر متخصص خون و سرطان خوب در کرج،خوب ترین دکتر متخصص خون و سرطان در کرج،

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، بین چهارراه طالقانی و میدان سپاه، بعداز بانک ملی، جنب ساندویچ آیدا، مجتمع نگین البرز، طبقه 4 تلفن: 34475901
34475469

دکتر اسداله سلیمی

0.0

دکتر اسداله سلیمی،دکتر سلیمی،متخصص خون کرج،متخصص سرطان کرج،دکترسرطان کرج،آنکولوژی،شیمی درمانی کرج،پرتو درمانی کرج،پرتودرمانی کرج،رادیوتراپی،متخصص خون کرج،دکتر متخصص خون و سرطان در کرج،دکتر متخصص خون و سرطان خوب در کرج،خوب ترین دکتر متخصص خون و سرطان در کرج،بهترین دکتر خون و سرطان در کرج،بهترین متخصص خون و سرطان در کرج،

موقعیت: کرج، عظیمیه، میدان مهران، انستیتو کانسر البرزتلفن: 32535056