آسیب شناسی

  1. خانه
  2. متخصص
  3. آسیب شناسی
فیلتر
فیلتر × بسته

دکتر عباس گروه ای

0.0

دکتر عباس گروه ای،دکتر عباس گروه ای،متخصص پاتوبیولوژی،دکتر عباس گروه ای،متخصص پاتوبیولوژی(آناتومیکال،کلینیکال)،متخصص پاتوبیولوژی عباس گروه ای،

موقعیت: کرج، بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا، جنب کوچه بیمارستان کمالی، ساختمان 1/110تلفن: 32217842

دکتر میترا شایقی کلیانی

0.0

دکتر میترا شایقی کلیانی،دکترمیتراشایقی کلیانی،دکترمیترا شایقی کلیانی،کرج،ماهدشت،متخصص آسیب شناسی،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی

موقعیت: ماهدشت، بلوار امام، میدان آزادگان

دکتر مژگان نجفیان

0.0

دکتر مژگان نجفیان،دکترنجفیان،پاتولوژیست در کرج،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی در کرج،

موقعیت: مهرشهر، ابتدای بلوار ارم، بین بانک ثامن الائمه و داروخانه ایمان، جنب درمانگاه دندانپزشکی طوس، پلاک 90، آزمایشگاه دکتر نجفیانتلفن: 33303136

دکتر ناصر بادامی

0.0

دکتر ناصر بادامی،کرج،میدان توحید،پزشک،دکتر،متخصص،علوم آزمایشگاهی،پاتولوژیست،آناتومیکال،کلینیکال،بهترین دکتر علوم آزمایشگاهی در کرج،دکتر علوم آزمایشگاهی خوب در کرج،خوب،خوب ترین،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی

موقعیت: کرج، میدان توحید، ابتدای بلوار بلال، جنب بانک کشاورزی، پلاک 14تلفن: 32211096

دکتر کیاندخت گردیز

0.0

دکتر کیاندخت گردیز،دکترکیاندخت گردیز،متخصص آسیب شناسی،کرج،خیابان شهید بهشتی،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی

موقعیت: کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان سپاه، روبروی مخابرات، برج طاق کسری، طبقه اول، آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرادتلفن: 34440277

دکتر علی شوشتری

0.0

دکتر علی شوشتری،دکترعلی شوشتری،کرج،حصارک،متخصص آسیب شناسی،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی

موقعیت: کرج، حصارک، خیابان شهید بهشتی، روبروی مسجد جامع، آزمایشگاه دانشتلفن: 34568883

دکتر جعفر تقی زاده

0.0

دکتر جعفر تقی زاده،دکترجعفرتقی زاده،دکترجعفر تقی زاده،دکتر جعفر تقیزاده،دکترجعفرتقیزاده،دکترجعفر تقیزاده،متخصص آسیب شناسی،کرج،میدان مادر،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی

موقعیت: کرج، میدان مادر، آزمایشگاه پاتولوژی نوبلتلفن: 32708667

دکتر فرید کرمی

0.0

دکتر فرید کرمی،دکترفریدکرمی،دکترفرید کرمی،متخصص آسیب شناسی،کرج،حصارک،متخصص آسیب‌شناسی یا پاتولوژی

موقعیت: کرج، حصارک، خیابان شهید بهشتی، روبروی مسجد جامع، آزمایشگاه دانشتلفن: 34574221