ضد آفتاب، مردان را عقیم می کند؟

مواد شیمیایی موجود در ضد آفتاب ها که جلوی اشعه های فرابنفش خورشید را می گیرند می توانند توانایی مردان برای فرزند آوری را با مشکل مواجه سازند.  کارشناسان هشدار می دهند که وقتی این مواد جذب پوست شوند می توانند در هورمون های بدن مداخله کنند.  بنزوفنون نوعی ترکیب شیمیایی است که معمولاً در مواد محافظ پوست و مو در برابر آسیب خورشید استفاده می شود.  محققان دریافتند این مواد بر باروری مردان اثر گذار هستند نه زنان.  به طوری که ۳۰ درصد کاهش باروری در مردان مشاهده شد اما هنوز مشخص نیست که این مواد بر کیفیت اسپرم آسیب می رسانند یا به شیوه ای دیگر مانع باروری مردان می شوند.

از دکتر بپرسید

آواتار
  عضویت در این بحث  
اطلاع‌رسانی از