تولید محتوا

نرخ خدمات ثبت آگهی

قیمت تولید فیلم و تیزر در کرج

خدماتجزییات
  پادکست      5دقیقه  2۰۰ هزار
  تیزر تبلیغاتی ۱ دقیقه‌ای تا ۳ دقیقه‌ایهر تیزر ۲ تا ۱۰ میلیون
  ویدئو (معرفی توسط پزشک) ۱ دقیقه  ای در استودیوهر ویدئو 500 هزار
5 ویدئو ۱ دقیقه ای در استودیو  1/250/000 هزار
10 ویدئو ۱ دقیقه ای در استودیو2/200/000 هزار
15 ویدئو ۱ دقیقه ای در استودیو2/850/000 هزار
20 ویدئو ۱ دقیقه ای در استودیو3/000/000 هزار
 تولید موشن

قیمت ها به تومان می باشد

جهت سفارش لطفا با شماره 09013860066 تماس بگیرید