اشتباهات رژیمی که نمی گذارند لاغر شویم!

دکتر پیام فرح بخش گفت:این موضوع که افراد اعتقاد دارند که هر چه رژیم می گیرند، چاق می شوند به خاطر این است که افراد رژیم های متعدد و متفاوتی دارند که باعث می شود فرد دارای اختلالات متابولیسمی شود.  به این منظور که فرد علی رغم اینکه غذای زیادی استفاده نمی کنند، دچار چاقی می شود.

کاهش وزن با نفس عمیق

در این موارد باید دانست این افراد سوخت و ساز بدن شان دچار اختلال شده است، اگر ما ورودی کمی داشته باشیم ولی وزن ما زیاد باشد، مشخص می گردد که خروجی ما کم است و علت آسیب به این متابولیسم عدم فعالیت فیزیکی است و داشتن رژیم های غذایی متعدد اشتباه است.

نظر شما