آیا ممکن است سونوگرافی برای جنین خطرناک باشد؟

سونوگرافی از طریق امواج صوتی انجام می شود. به همین دلیل به هیچ عنوان خطری برای جنین و مادر ندارد. این امر در مورد سونوگرافی های سه بعدی و چهاربعدی هم صدق می کند. البته به شرط آنکه طبقه دستور پزشک انجام شود و از انجام سونوگرافی های بی دلیل خودداری گردد. این موضوع بستگی به نتیجه معاینه های پزشک دارد که با توجه به عوامل گوناگونی مانند نتیجه آزمایش ها و شرایط بدنی مادر تعیین می شود.

اگر پزشکی تشخیص دهد که شرایط مادر حساس است، ممکن است ماهی یک بار دستور سونوگرافی بدهد.

دکتر علیرضا شمس-جنین شناس

 

از دکتر بپرسید

آواتار
  عضویت در این بحث  
اطلاع‌رسانی از