آیا دندان عقل را باید کشید؟

دکتر رحیم قربانی گفت:  رشد دندان عقل به وضعیت فک هر شخص بستگی دارد و در صورت رشد طبیعی نیازی به کشیدن نیست.  رشد این دندان و نبودن فضای دهانی کافی هم، باعث برهم زدن قطعی نظم دندان های دیگر نمی شود، تنها امکان دارد به دندان شماره هفت آسیب وارد کند و باعث پوسیدگی آن شود.

به دلیل فضا کم فکی در زنان، جراحی دندان عقل در آنها بیشتر صورت می گیرد اگر رشد آن به صورت طبیعی و در فضای کافی باشد، نه تنها هیچ مشکلی ایجاد نمی کند بلکه در هضم و جویدن غذا هم کمک بسیاری می کند.

از دکتر بپرسید

آواتار
  عضویت در این بحث  
اطلاع‌رسانی از