مراکز بهداشت

  1. خانه
  2. مراکز بهداشت
فیلتر
    • هیچ دسته‌ای پیدا نشد

شماره 3 فردیس

0.0

مرکز بهداشت شماره 3 فردیس،کرج،فردیس،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در فردیس،مجهزترین مرکز بهداشت در فردیس،مرکز بهداشت خوب در فردیس،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،اطفال،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،اورژانس،

موقعیت: کرج، فردیس، فلکه پنجم، درمانگاه رسالتتلفن: 36510898
36505656
36512197

مرکز بهداشت شماره یک

0.0

مرکز بهداشت شماره یک،درمانگاه شماره یک،کلینیک شماره یک،کرج،جهانشهر،درمانگاه عمومی،بهترین درمانگاه در کرج،مجهزترین درمانگاه در کرج،درمانگاه عمومی خوب در کرج،درمانگاه خوب در کرج،

موقعیت: کرج، جهانشهر، میدان هلال احمر، خیابان ابراهیمیتلفن: 34426061

شهید ترکیان

0.0

مرکز بهداشت شهید ترکیان،کرج،گوهردشت،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،

موقعیت: کرج، گوهردشت، فلکه اول، خیابان یکم، روبروی مسجد حضرت ابوالفضلتلفن: 34420051

شهدا فردیس

0.0

مرکز بهداشت شهدا فردیس،کرج،فردیس،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،بهترین مرکز بهداشت در فردیس،مجهزترین مرکز بهداشت در فردیس،مرکز بهداشت خوب در فردیس،

موقعیت: فردیس، کانال غربی، روبروی سازمان فضای سبز شهرداریتلفن: 36500950

رسالت

0.0

مرکز بهداشت رسالت،کرج،فردیس،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،

موقعیت: کرج، فردیس، فلکه پنجم، درمانگاه رسالتتلفن: 36510898

وحدت

0.0

مرکز بهداشت شبانه روزی وحدت،کرج،شهرک وحدت،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،

موقعیت: فردیس، شهرک وحدت، درمانگاه شبانه روزی وحدتتلفن: 36616023

وصال

0.0

مرکز بهداشت وصال،کرج،بلوار ملاصدرا،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،دندانپزشکی،اورژانس،

موقعیت: کرج، بلوار ملاصدرا، میدان نبوت، روبروی پارک نبوتتلفن: 34430896

واریان شهر

0.0

مرکز بهداشت واریان شهر،کرج،واریان شهر،دندانپزشکی،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،اورژانس،

موقعیت: مشکین دشت، جاده مشکین دشت، بعد از شهرک رزکان، واریان شهرتلفن: 36772525

شاهرخی

0.0

مرکز بهداشت شاهرخی،کرج،45 متری گلشهر،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،اورژانس،

موقعیت: کرج، 45 متری گلشهر، گلزار غربی، جنب سازمان انتقال خونتلفن: 33515758
33509751

رحمانیه

0.0

مرکز بهداشت رحمانیه،کرج،اشتهارد،مرکز،بهداشت،واکسیناسیون،آزمایشگاه،مامایی،غربالگری،بهترین مرکز بهداشت در کرج،مجهزترین مرکز بهداشت در کرج،مرکز بهداشت خوب در کرج،مشاوره،تغذیه،کنترل رشد کودکان،کنترل رشد نوزادان،تنظیم خانواده،مشاوره مادران،مشاوره مادر،کودک پروری،کنترل دوران بارداری،بهترین،برترین،خوبترین،خوب ترین،اورژانس،

موقعیت: اشتهارد، جاده اشتهارد، نرسیده به اشتهارد، سمت راست، جاده روستای رحمانیهتلفن: 37360680