تازه ترین درمان با سلول های بنیادی

جمعه, 29 خرداد 1394 ساعت 13:58

با استفاده از سلول های بنیادی شانس باروری درمردان نازا بسیار بالاتر خواهد رفت این روش که به تازگی توسط محققین کشف شده است در مرحله آزمایشگاهی به سر می برد.

محققان ایرانی افق جدیدی را فراروی درمان ناباروری مردان گشوده اند به گونه ای که امکان تبدیل سلول های بنیادی پرتوان القایی حاصل از مردان آزواسپرمی را به سلول های زایا در آینده فراهم می کند.

در این پژوهش گامت های حاصل از تمایز سلول های جنینی و سلول های بنیادی پرتوان القایی موش به صورت موفقیت آمیزی سبب لقاح تخمک و تولد نوزادان سالم و زایا در موش شده است.

Top