جستجو پزشک

جستجو پزشک


دکترمن

شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 01:11

دکترمن

شنبه, 02 بهمن 1395 ساعت 00:52

کلینیک شنوایی و سمعک آوا

چهارشنبه, 04 آذر 1394 ساعت 14:01
مرکز ارزیابی شنوایی و تعادل آوا از سال 1377 توسط علی بهزاد ادیولوژیست، تاسیس گردیده است. ارزیابی کامل سیستم شنوایی و تعادل انجام تست های الکتروفیزیولوژی ASSR ـ ECochG ـ ABR ـ VEMP انجام توانبخشی وستیبولار خدمات، ارائه، تجویز و تعمیر سمعک های نامرئی و پشت گوشی تهیه و عرضه…
Top