درباره ما

تاریخچه

ما به یاری خداوند و تلاش بی وقفه همکاران مجربمان این کار را در سال 1383 با انتشار کتاب سفید
(White page) آغاز نمودیم.

white page

و با توزیع رایگان این مجموعه تخصصی پزشکی بین همشهریان خود سعی نمودیم اطلاعات پزشکی مورد نیاز هر خانواده را تامین و بدون هزینه در اختیار آنان قرار دهیم.

اکنون با گذشتن سالها و تکمیل کردن کادر اداری، طراحی و گرافیک و .... برآنیم تا با ایجاد و تکمیل سایت تخصصی پزشکی دکـتر من و منتشر نمودن کتاب بانک تخصصی پزشکی دکـتر من اطلاعات به روز و بیشتری را در اختیار شما مردم گرامی قرار دهیم.

درباره ما

سامانه اطلاع رسانی «دکتر من» با رویکرد مسئولیت اجتماعی و تکمیل زنجیره خدمات با ویژگی سلامت مداری، پزشک محوری، دسترسی سریع، انتخاب مناسب، بسترسازی ارتباطات طراحی و ارائه گردیده است.

توسعه فرهنگی با ارائه خدمات اطلاع رسانی عمومی مزیت دستاوردهای:

ـ  اطلاع رسانی به روز، آنلاین و هوشمند

ـ  ارزش آفرینی در جامعه پزشکی

ـ  کارآمدی بازار مخاطب (عرضه  و تقاضا)

ـ  سامانه دو طرف تعامل و تبادل

ـ  زنجیره تامین، تجهیزات و ..... پیشگیرانه

خدمات اطلاع رسانی «دکتر من» در صدد شناسایی و برآورده کردن نیازها و خواسته های وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همشهریان با جامعه پزشکی و متقابلاً تقاضای خانواده بزرگ بهداشت، درمان و سلامت از دیگر اقشار و اصناف جامعه است.  لذا حوزه وظایف نیز گسترده تر خواهد بود.

امیدواریم سعادت خدمت هر چه بیشتر به جامعه انسانی و هموطنان منجر به رشد و توسعه متناسب و مطلوب این مجموعه گردد.

 

اهداف

در حوزه اطلاع رسانی سلامت همواره این سوال جدی را فرا راه خود یافته ایم که هجوم انفجارگونه اطلاعات در جهان امروز را چگونه میتوان  برای پاسخگویی به مجموعه نیازهای اطلاعاتی جامعه بکار گرفت؟ و پاسخ این سوال را در «مدیریت اطلاعات» یافته ایم.

چگونه می توان نیاز واقعی را از نیازهای ساختگی متأثر از تبلیغ باز شناخت؟  اولویت های تحقیق و توسعه جامعه خود را چگونه می توان تشخیص داد و براساس آن اولویت ها به نیازها پاسخ گفت و برای آنها سرمایه گذاری کرد؟

«مدیریت اطلاعات» و اطلاع رسانی این مجموعه چنان در هم تنیده است که نمی توان به یکی اندیشید و از دیگری غافل ماند با این پدیده چند وجهی می توان به یکی از دو صورت منفعل یا فعال برخورد کرد:  بی حوصلگی، شتابزدگی، انتخاب بدون مطالعه، و تن دادن به تبلیغ نوع منفعل آن است ولی  یافتن سررشته های این کلاف، پیوند منطقی میان آنها و گزینش آگاهانه نوع فعال آن است برخورد منفعل نیاز به مدیریت ندارد.  تماشاگر و پذیرا بودن، شیفتگی و تن به فضای بازار دادن و از اندیشه و دل نگرانی فارغ بودن و تنها به بهت و حیرت در مقابل نویافته ها بسنده کردن بدلیل فقدان مدیریت است.  برخورد فعال و مسئولانه نسبت به هر حرکت در جهت رفع نارسائیها و به عواقب هر گونه اقدام اندیشیدن مدیریت می طلبد این عدم توازن میان نیاز و ناتوانی در رفع آن بهترین توجیه برای ضرورت حضور «دکتر من» است.

طرح بحث «دکتر من» اساساً تجلی نگرش مسئولانه نسبت به «مدیریت اطلاعات» اطلاع رسانی در حوزه سلامت با نگرانی از حرکت های بی مطالعه فعلی و آتی است و این احساس مسئولیت اجتماعی را در سیمای کلی «دکتر من» می توان یافت.

کارگروه «دکتر من» که یافته های خویش را در عرصه عمل و نظر آزموده، مسئولانه دریافته است که «شرط بلاغ» را پایه گذاری کند تا هر کس به قدر نیاز و جایگاه خویش از آن بهره گیرد:

1ـ  جمع آوری میدانی پردازش و پالایش اطلاعات

2ـ  ساختار با قابلیت یکپارچگی و انسجام

3ـ  داده های ساختار یافته برای ارتقاء کیفیت گستره ی ارتباطات

4ـ  بسترسازی ارتباطات بین تامین کنندگان و مشتریان

«دکتر من» مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی سلامت مدار را با وظیفه همسان کردن استانداردهای کیفیت عهده دار شده است.  زیرا این بهترین راه برای هماهنگ کردن ارتباطات بین تامین کننده، مصرف کننده و ارتباطات بین اقشار و اصناف مختلف اجتماعی و همگان می باشد.

قوانین سایت

حفظ حریم خصوصی

Top