کارشناس مامایی

فاطمه حیدری

اطلاعات تماس 8673 562 0912
بازدید: 576

بهداشت زنان و زایمان

کنترل بارداری و مشاوره

تست پاپ اسمیر

تعیین جنسیت جنین

روز و ساعت حضور پزشک در مطب

با تعیین وقت قبلی 8673 562 0912

درباره دکتر

فاطمه حیدری،کارشناس مامایی

شما از دکتر پرسیده اید

متن شما ...

 

 

موقعیت

گوهر دشت, البرز
کرج، گوهردشت، بلوار رستاخیز، خیابان 6

دیدگاه شما

تصویر امنیتی
تصویر جدید

  

       

 

 

 

Top