جستجو پزشک

جستجو پزشک

     


درمانگاه و کلینیک

درمانگاه شبانه روزی مرکزی کرج

اطلاعات تماس 026-32261091
بازدید: 5839

روز و ساعت حضور پزشک در مطب

درمانگاه شبانه روزی 

درباره دکتر

متن شما ...

شما از دکتر پرسیده اید

متن شما ...

موقعیت

کرج مرکز, البرز
کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، کوچه شهید طاهری، ساختمان شماره 5

دیدگاه شما

تصویر امنیتی
تصویر جدید

Top