بیمارستان

بیمارستان کسری

اطلاعات تماس 34416232-4
فکس 34436822
بازدید: 1145

روز و ساعت حضور پزشک در مطب

 

درباره دکتر

متن شما ...

شما از دکتر پرسیده اید

متن شما ...

موقعیت

جهانشهر, البرز
کرج، جهانشهر، خیابان کسری

دیدگاه شما

تصویر امنیتی
تصویر جدید

  

                 

 

 

 

Top