بیمارستان

بیمارستان فاز 4 مهرشهر

اطلاعات تماس 33510313
فکس33503757
بازدید: 1116

روز و ساعت حضور پزشک در مطب

 

درباره دکتر

متن شما ...

شما از دکتر پرسیده اید

متن شما ...

موقعیت

مهرشهر, البرز
کرج، فاز 4 مهرشهر

دیدگاه شما

تصویر امنیتی
تصویر جدید

Top