جستجو پزشک

جستجو پزشکبیمارستان

بیمارستان دکتر علی شریعتی

اطلاعات تماس 37305001
37305002
فکس 37305003
37302030
بازدید: 396

روز و ساعت حضور پزشک در مطب

 

درباره دکتر

متن شما ...

شما از دکتر پرسیده اید

متن شما ...

موقعیت

ماهدشت, البرز
کرج، جاده ماهدشت، نرسیده به ماهدشت ،سمت راست

دیدگاه شما

تصویر امنیتی
تصویر جدید

Top